Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
 
İlk ve orta öğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerini verecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla bazı ilahiyat fakültelerinde, 1998-1999 Öğretim yılından itibaren ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümleri kurulmuştur. 2006-2007 öğretim yılında, ilköğretim okullarında görev yapacak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini yetiştirme işi, eğitim fakültelerine verilmiş; bu bağlamda adı geçen fakültelerin bazılarında “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü” açılmış, 2009-2010 öğretim yılında ise ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün adı, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü" olarak değiştirilmiştir. Bölüm, 2012-2013 öğretim yılından itibaren tekrar İlahiyat Fakültelerine bağlanmıştır.
 

Programın hedefi, dört yıllık bir lisans eğitiminden sonra, alanının meslekî yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirilmesidir. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında YGS-4 puan türünde öğrenci kabul eden bölümün eğitim süresi 4 yıldır.

 

 

 

Bölümden mezun olan öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanını alır, MEB okulları ile özel okullarda öğretmenlik yapma imkânına kavuşurlar. Halen ilk ve orta öğretimde zorunlu dersler arasında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile imam hatip ortaokullarında zorunlu, diğer okullarda seçmeli olarak okutulan Kur’an-ı Kerim,  Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini bölümümüzden mezun olan öğretmenler okutmaktadır. Birçok anabilim dalında lisansüstü eğitim alma hakkına sahip olan bölüm mezunları genellikle İlahiyat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaktadırlar. İlahiyat anabilim dalı içerisinde en çok tercih edilen bilim dalları ise Din Eğitimi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bilim dallarıdır.