Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

           

Fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

 

Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Tefsir Bilim Dalı

 

Hadis Anabilim Da

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Hadis Bilim Dalı

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

İslam Hukuku Bilim Dalı

 

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

Kelam Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

 

Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Bilim Dalı

 

Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Bilim Dalı

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı

         

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Din Felsefesi Bilim Dalı

 

         

İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 

Fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

İslam Tarihi Anabilim Dalı

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim Dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı