Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

Tefsir Anabilim Dalı

 • Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • Tefsir Bilim Dalı
 • Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

 • Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • Hadis Bilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • İslam Hukuku Bilim Dalı

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 • Kelam Tarihi Bilim Dalı
 • Kelam Bilim Dalı
 • İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

 • Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
 • Tasavvuf Bilim Dalı

Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 • İslam Felsefesi Bilim Dalı
 • İslam Ahlakı Bilim Dalı
 • Mantık Bilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı

 • Din Sosyolojisi Bilim Dalı
 • Din Psikolojisi Bilim Dalı
 • Din Eğitimi Bilim Dalı
 • Dinler Tarihi Bilim Dalı
 • Din Felsefesi Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  fakülte programına dahil, müstakil bir diploma vermeyen akademik bir bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki Anabilim Dalları ve Bilim Dalları yer almaktadır;

İslam Tarihi Anabilim Dalı

 • İslam Tarihi Bilim Dalı
 • İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

 • Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı
 • İslam Sanatları Bilim Dalı
 • Türk Din Musikisi Bilim Dalı