Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı ile Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi anabilim Dalları'ndan oluşmaktadır. Anabilim Dalları'na ait Bilim Dalları aşağıda listelenmiştir.

 

Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sayın DALKIRAN

Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. M. Saki Çakır  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜLTEKİN

 

Tefsir Anabilim Dalı

Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Tefsir Bilim Dalı

 

Tefsir ABD Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR

Doç. Dr. Nurullah DENİZER

Dr. Öğr. Üyesi Orhan PARLAK

Öğr. Gör. Dr. Sadık SEYMEN

Arş. Gör. Halil BÜYÜKSAKA

 

 

Hadis Anabilim Da

Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

Hadis Bilim Dalı

 

Hadis ABD Başkanı: Doç. Dr. Hikmet GÜLTEKİN

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Hikmet GÜLTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜLTEKİN

Arş. Gör. Abdullah ÇİMEN

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

İslam Hukuku Bilim Dalı

 

İslam Hukuku ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Nihat TOSUN 

Akademik Kadro: 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat TOSUN

DR.  Öğr. Üyesi İsmail YÜKSEK

Dr. Öğr. Üyesi Said Ali KUDAYNETOV

Arş. Gör. Hilal SOLAKOĞLU

 

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Kelam Tarihi Bilim Dalı

Kelam Bilim Dalı

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

 

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ABD Başkanı: Prof. Dr. Sayın DALKIRAN

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Sayın DALKIRAN

Doç.Dr. Yasin ULUTAŞ

Arş Gör. Halenur TOSUN

 

Tasavvuf Anabilim Dalı

Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Bilim Dalı

 

Tasavvuf  ABD Başkanı: Doç. Dr. M. Saki ÇAKIR 

Akademik Kadro:

Doç. Dr. M. Saki ÇAKIR

Arş. Gör. Dilek ÖZ

 

Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

 

Arap Dili ve Belağatı ABD Başkanı: Prof. Dr. Ramazan EGE

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Ramazan EGE

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İBİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KOCABIYIK

Dr. Öğr. Üyesi M. Rami AWWAD

Öğr. Gör. F. Zehra MISIR

Öğr. Gör. İbrahim GEZER

Öğr. Gör. Halis DEDE

Arş. Gör. Şeyma Savaş DEVECİ

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Başkanı: Öğr. Gör. Cihat ÇELİK

Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Cihat ÇELİK

Öğr. Gör. Ülker ÇAM

Öğr. Gör. Mehmet AYDIN

Öğr. Gör. Mehmet Bilal TİRYAKİOĞLU

Öğr. Gör. Zeyid KORKMAZ