Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı ile Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi anabilim dallarından oluşmaktadır.