Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde İslam Felsefesi ve Din Bilimleri olmak üzere iki anabilim dalı yer almaktadır. Anabilimdallarına ait Bilim Dalları aşağıda listelenmiştir.

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Habil Şentürk 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nazım Bayrakdar

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Bilim Dalı

İslam Ahlakı Bilim Dalı

Mantık Bilim Dalı

 

İslam Felsefesi ABD Başkanı: Doç. Dr. Mahmut Avcı

Akademik Kadro:

Doç Dr. Mahmut Avcı 

Arş. Gör. Mehmet Dallı

   

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Din Felsefesi Bilim Dalı

 

Din Bilimleri ABD Başkanı: Prof. Dr. Habil Şentürk

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Habil Şentürk

Doç Dr. Nazım Bayrakdar

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bulut

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Esen