Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde İslam Felsefesi ve Din Bilimleri olmak üzere iki anabilim dalı yer almaktadır. İslam Felsefesi Anabilim Dalında "İslâm Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık" bilim dalları; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise " Din Sosyolojisi , Din Psikolojisi,  Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Din Felsefesi " bilim dalları bulunmaktadır.