Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, “İslâm Tarihi” ve “Türk İslam Edebiyatı ve İslâm Sanatları” olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.  Anabilimdallarına ait Bilim Dalları aşağıda listelenmiştir.

 

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali Yılmaz

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kabakçı

 

İslam Tarihi Anabilim Dalı

İslam Tarihi Bilim Dalı

İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

 

İslam Tarihi ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kabakçı

Akademik Kadro:

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kabakçı

 

 

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim Dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı

 

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları ABD Başkanı: Prof. Dr. Ali Yılmaz

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Doç. Dr. Mehmet Ünal

Arş. Gör. Ferdi Karabulut