Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, “İslâm Tarihi” ve “Türk İslam Edebiyatı ve İslâm Sanatları” olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.  İslâm Tarihi Anabilim Dalı, “İslam Tarihi Bilim Dalı” ve “İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı”nı içermektedir.  Türk İslam Edebiyatı ve İslâm Sanatları  Anabilim Dalı ise “Türk İslâm Edebiyatı Bilim Dalı”, “İslam Sanatları Bilim Dalı” ve  “Türk Din Musikisi Bilim Dalı” ından oluşmaktadır.