Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

-   Nüfus Cüzdanı sureti,

2-   2- Fotoğraf 

3-   Müracaat dosyasında “Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur” belgesi olmayanların kayıt esnasında belgeyitakdim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtları yapılmayacaktır.


27 Ağustos 2019