Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

BİTİRME ÖDEVİ KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

 

  

            14.12.2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Kütüphane Salonunda yapılan toplantıda 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak bitirme ödevi dersi için komisyonumuz tarafından alınan kararlar şu şekildedir.

 

1.  Her bir öğretim elemanına en fazla 8 öğrencinin bitirme ödevi danışmalığı verilebilecektir.

2.    Öğrenciler hangi öğretim elemanın danışmanlığında bitirme ödevi hazırlayacaklarına kendileri karar vereceklerdir.

3.  Öğrenciler kendilerine bitirme ödevi dersi için danışmanlık yapmasını istedikleri öğretim elemanına doğrudan müracaat edecekler ve isimlerini yazdıracaklardır.

4. Öğretim elemanları bitirme ödevi danışmanlığını yapacakları öğrencilerin listesini Aralık ayı sonuna kadar Fakültemiz İdari Personelinden Sn. Özge KARTAL’a teslim edeceklerdir.

5.   Öğrenciler 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılı için ders kaydı yaparken bitirme ödevi dersini, kendilerine bitirme ödevi danışmanı olarak atanan öğretim elemanından seçeceklerdir.

15 Aralık 2022