Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Üniversitemiz Üni Aktif Öğrenciler Topluluğu ve Öğrenci

Konsey Başkanlığı tarafından 06 Mart 2018 tarihinde saat 18.00'de Yavuz YİĞİT'in

katılımıyla Mustafa Kemal Paşa Amfisinde  "Münazara Üzerine Söyleşi"

adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir.


06 Mart 2018