Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesi Ramazan EGE'nin danışmanı olduğu Doktora öğrencisi Sadullah TİLKİTAŞ, Hz. Peygamber'e methiye tarzında yazılan "Abdurrahman b. Ahmed el-Humeydî'nin Menhu’s-Semi‘ bi Şerhi Temlîhi’l-Bedî' bi Medhi’ş-Şefî‘ Adlı Eseri (Edisyon Kritik)" başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Ramazan EGE, Prof. Dr. Hasan SOYUPEK,  Prof. Dr. Dursun HAZER, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜLTEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BULUT'dan oluşan jüri heyeti huzurunda başarıyla savunarak Doktor ünvanını almaya hak kazanmıştırKendisini tebrik eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.


27 Aralık 2022