Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Uşak Üniversitesinde 2022 yılında kalite çalışmalarına, kalite farkındalığına ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik Bireysel Performans Ödülü olarak İslami İlimler Fakültesi adına Dekanımız Prof. Dr. Ali YILMAZ'a, Akademik Personel Ödülünde Dr. Öğr. Üyesi Said Ali KUDAYNETOV'a ve İdari Personel Kalite Ödülünde Fakülte Sekreteri Süleyman KOZAK ile Bilgisayar İşletmeni Özge KARTAL'a katkıda bulunmaları nedeniyle Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ tarafından ödülleri takdim edilmiştir. Başta Rektörümüz olmak üzere Dekanımız Prof. Dr. Ali YILMAZ ve Fakültemiz akademik ve idari personeline desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.


04 Ocak 2023