Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

1. Program Adı: İslami İlimler                                

2. Program Türü: Lisans

3. Program Süresi: Hazırlık+ 4 Yıl            

4. Öğrenim Türü: Normal Öğretim

5. Puan Türü: SÖZ

6. Öğrenim Dili : % 30 Arapça

7. Kontenjan: 125+4

8. Hazırlık Durumu: Var-Zorunlu

9. Staj Durumu: 4.Sınıf Güz-Bahar Dönemlerinde Öğretmenlik Uygulaması dersi MEB Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında staj eğitimi yapılmaktadır.

4.Sınıf Güz Döneminde Hitabet ve Mesleki Uygulama dersi DİB Uşak İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu ve Camilerde uygulama yapılmaktadır.

10. Taban Puanı: 275.68328 (2022 Yılı)

11.Programa Kabul Koşulları: Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’den yeterli puanı alması gerekir.

Koşul No                                                           Açıklama

1-Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

22-Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır."

24- Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

152- Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapçadır.

12. Programa Özel Koşullar: Programa özel bir koşul bulunmamaktadır.

13. Burs Olanakları: Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencimize geri ödemesiz burs sağlanmakta olup; başvurular Kurumun öngördüğü üzere Ekim-Kasım aylarında, yine Kurumun web sayfasından ilan edilir

Her akademik yılın Ekim ayı başında, Uşak Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi hükümlerine göre Rektörlük tarafından Üniversite web sayfasından Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ilanı yapılarak öğrencilerin müracaat etmesi sağlanır. Belirlenen kontenjan dâhilinde şartları tutan öğrencilere haftalık 15 saat çalışma karşılığında sgk+ücret desteği sağlanır.

Her akademik yılın başında, Uşak Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi hükümlerine göre Rektörlük tarafından Üniversite web sayfasından yemek bursu ilanı yapılarak öğrencilerin müracaat etmesi sağlanır. Belirlenen kontenjan dâhilinde şartları tutan öğrencilere ücretsiz yemek bursu verilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Yükseköğrenim öğrencilerine Burs ve Kredi imkânı verilmektedir.

TDV Akademi Bursu ile Hazırlık ve 1.Sınıf kız öğrencilerine belirlenen kontenjan dâhilinde Yurt, Burs ve Kurs imkânı verilmektedir.

14. Programa Özel Materyal Bilgileri: Programa ait özel materyal bulunmamaktadır.

15. Program Kazanımları:

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.

2 İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.

3 Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

4 İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.

5 Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.

6 Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.

7 Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

8 Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.

9 Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

10 İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.

11 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.

12 İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.

13 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.

14 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.

16. Mezuniyet Koşulları: AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.

17. Yerleşke Bilgileri: Yeşil Karaağaç Mh. Uşak Üniversitesi Kampüs Alanı Küme Evleri No:33 Atasay Kamer İslami İlimler Fakültesi Binası Uşak/Merkez

18. Çift Ana dal Durumu: Çift ana dal programı açılmamıştır.

19. Yan Dal Durumu: Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.


Oluşturma: 05 Ağustos 2021