Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Genel Bilgiler

 

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi T.C  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ 18/01/2012 Ve 002925 Sayılı Kararı İle Açılmıştır. İlahiyat Ve İlk Öğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümüne öğrenci alınmış olup, 4 İdari Bölüm 10 Ana Bilim Dalı 22 Bilim Dalı İle 2013-2014 Akademik  Öğretim Hayatına Başlamıştır.

          Dînin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefliyoruz.

          Amacımız, dîni, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

 

Mezunları Bekleyen Fırsatlar

 

 Öğrencilerimiz, Türkiye'deki İlahiyat fakülteleri diplomasına denk İslâmî İlimler Fakültesi diplomasını alacaklardır. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtının her kademesinde, Türkî Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer bütün ülkelerde din görevlisi veya din eğitimcisi olarak görev yapabilecek; örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz sahip olacakları yüksek seviyedeki dil eğitimi ile daha pek çok alanda iş imkânı bulabileceklerdir.

 

Misyonumuz

 

 İslami ilimler başta olarak, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; pedagojik formasyonla donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, içinde bulunduğumuz asrın teknik ve teknolojisinden de yararlanarak milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi-manevi kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmak. 

 

Vizyonumuz

 

İslami ilimler başta olarak, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; pedagojik formasyonla donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, içinde bulunduğumuz asrın teknik ve teknolojisinden de yararlanarak milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi-manevi kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmak.