Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

FAKÜLTEMİZ MİSYONU

 

•    Bilimsel anlamda din eğitimi almış, teslimiyetçi değil sorgulayıcı, tutarlı ve analitik çözümlemeler yapabilen, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, topluma ve milletine yararlı olmayı ideal olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek.

•    İlahiyat ve Din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak.

•  Pedagojik formasyonla donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.

   Bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi manevi kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmak.