Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

FAKÜLTEMİZ MİSYONU

 

•    Bilimsel anlamda din eğitimi almış, teslimiyetçi değil sorgulayıcı, tutarlı ve analitik çözümlemeler yapabilen, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, topluma ve milletine yararlı olmayı ideal olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek.

•    İlahiyat ve Din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak.

•  Pedagojik formasyonla donanımlı, din alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.

   Bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştirmek; insanımızın maddi manevi kalkınmasını sağlayacak değerlerle toplumumuzu aydınlatmak.

FAKÜLTEMİZ VİZYONU

 

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri bireyin beden ve ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmak. 

FAKÜLTEMİZ TEMEL DEĞERLERİ

 

            Devletin Temel İlkelerine ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlılık.

      Bilimsel Kalite ve Sürekli Gelişme,

      Etik İlkelere Saygı,

      Öğrenci Merkezli Eğitim,

      Şeffaflık ve Katılımcılık,

      İlkeli Yönetim,

      Kurum Aidiyeti Kazandırma,

      Bilimsellik,

 

      Farklılıkları Benimseme,