Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

FAKÜLTEMİZ TEMEL DEĞERLERİ

 

            Devletin Temel İlkelerine ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlılık.

      Bilimsel Kalite ve Sürekli Gelişme,

      Etik İlkelere Saygı,

      Öğrenci Merkezli Eğitim,

      Şeffaflık ve Katılımcılık,

      İlkeli Yönetim,

      Kurum Aidiyeti Kazandırma,

      Bilimsellik,

      Farklılıkları Benimseme,