Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ORGANİZASYON ŞEMASI